Fiabilitate operațională mai mare cu noua generație EVO2 de la Kleemann

MEq
By MEq iunie 2, 2022 13:20

Fiabilitate operațională mai mare cu noua generație EVO2 de la Kleemann

Story Highlights

  • Kleemann
  • Wirtgen Group
  • concasor mobil cu falci Kleemann
  • concasor mobil cu con Kleemann
  • MOBICAT MC 110(i) EVO2
  • MOBICONE MCO 90(i) EVO2

Related Articles

În prelucrarea pietrei, în timpul procesului de concasare pot apărea, pe termen scurt sau pe durate mai îndelungate, diverse situații de supraîncărcare. Sistemele de supraîncărcare de pe MC 110 EVO2 și MCO 90 EVO2 urmăresc un obiectiv important: creșterea disponibilității operaționale a stației într-o manieră durabilă prin garantarea unui proces de concasare continuu pe cât posibil. Ambele stații mobile de concasare Kleemann sunt echipate cu sisteme de supraîncărcare asistate mecanic și din software.

La concasorul cu fălci MOBICAT MC 110(i) EVO2
Cu sistemul de supraîncărcare în mai multe etape, concasorul cu fălci MOBICAT MC 110(i) EVO2 oferă mai multă siguranță când ne referim la materialul neconcasat. Dacă, de exemplu, în procesul de concasare pătrund elemente metalice, spațiul de concasare (CSS) se lărgește automat în două secunde pe întreaga zonă.

Concasorul în sine nu trebuie oprit în timpul situației de supraîncărcare temporară; camera de concasare este golită și nu este necesară curățarea manuală a concasorului, ceea ce reduce timpii și efortul de lucru. Odată ce situația de supraîncărcare este corectată, sistemul revine la spațiul inițial de concasare, iar procesul este continuat. Placa de presiune instalată ca punct de rupere predeterminat este protejată. Consecințele sunt reducerea timpilor de oprire și creșterea capacității de concasare.

La concasorul cu con MOBICONE MCO 90(i) EVO2
Concasorul cu con MOBICONE MCO 90(i) EVO2 are instalate două sisteme diferite. Sistemul de supraîncărcare „Tramp Release” protejează utilajul împotriva materialelor neconcasabile, precum lemnul sau metalul. Conul (inclusiv liner-ul de con) se ridică automat pentru a permite materialului neconcasabil să cadă.

Pe de altă parte, sistemul „Ringbounce Detection” reacționează la o pondere excesiv de mare a materialului fin alimentat și previne fenomenul de „briquetting” – adică înfundarea concasorului sau lipirea materialului. Aici, presiunea hidraulică a concasorului este monitorizată continuu. Sistemul reacţionează după cum este necesar şi previne astfel supraîncărcările latente. În funcție de aplicație, sistemul „Ringbounce Detection” poate fi orientat – din sistemul de control – fie pe ieșire („Mixture Mode”), fie pe calitatea produsului („Precise Mode”).

Prevenind deteriorarea utilajului și, astfel, timpii de nefuncționare, sistemele de supraîncărcare implementate de Kleemann garantează o fiabilitate operațională sporită.

MEq
By MEq iunie 2, 2022 13:20