BKT Global Trends: Exploatarea resurselor planetei în manieră sustenabilă

MEq
By MEq aprilie 20, 2023 12:58

BKT Global Trends: Exploatarea resurselor planetei în manieră sustenabilă

Industria minieră este una dintre cele mai dezvoltate industrii, însă impactul asupra mediului, oamenilor și comunităților locale poate fi semnificativ. Care sunt provocările și oportunitățile pentru a deveni mai sustenabili? Transformarea profundă a unuia dintre sectoarele principale ale economiei mondiale este analizată în cel de-al doilea episod al talk show-ului BKT, Evoluții globale OTR.

Pare evident pentru toți operatorii că industria minieră trebuie să se orienteze acum către obiective sustenabile, de pildă, prin adoptarea unor tehnologii mai eficiente și a unor utilaje mai puțin poluante, prin optimizarea proceselor de operare, reducerea volumului de deșeuri produse, evaluarea potențialului de reciclare a anumitor materiale, fără a neglija impactul istoric și importanța industriei extractive în ceea ce privește stilul de viață al unei regiuni sau comunități. Însă ce înseamnă punerea în practică a acestei schimbări? Și, mai presus de toate, poate o industrie precum sectorul minier, care se bazează pe extracția resurselor limitate, să fie cu adevărat sustenabilă?

Acestea sunt subiectele abordate în „Sustenabilitatea și mediul ESG”, al doilea episod al talk show-ului „Evoluții globale OTR”, formatul creat de BKT, care găzduiește lunar până în iunie experți internaționali, operatori și jurnaliști, care ne vor oferi o imagine de ansamblu a problemelor și subiectelor curente de pe piața OTR.

BKT Global Trends: Exploatarea resurselor planetei în manieră sustenabilă„Schimbarea este un proces de durată, etapizat. Multe companii și-au definit deja obiectivele net zero (fără emisii) pentru anii 2030, 2040 și 2050” – a explicat primul intervievat, Craig Guthrie, Redactor-șef al Mining Magazine, referindu-se la subiectele abordate cel mai frecvent de echipa sa editorială. „O mină nu va fi electrificată peste noapte. Acesta este un proces care necesită decenii. Marea noastră problemă este cererea în creștere rapidă privind metalele de tranziție, cum ar fi litiul și cuprul. Trebuie să echilibrăm această cerere cu presiunea din ce în ce mai mare de a minimiza impactul mineritului și maximizarea productivității. Însă, pentru toate mișcările către energia regenerabilă – eoliană, solară – pentru a reduce utilizarea combustibilii fosili, avem nevoie de minerale. Reciclarea bateriilor va acoperi doar un mic procent al cererii. Pe scurt, trebuie să ajutăm lumea să treacă de la combustibilii fosili la minerale. Din perspectiva ESG, ceea ce vedem este în mare parte digitalizare și automatizare. Obiectivul este să creăm mine complet autonome, digitale, fără emisii de carbon și cu un impact scăzut asupra mediului. Imaginați-vă, de exemplu, o mină în care roboții execută lucrările din subteran, fiind operați de la un centru la distanță: aceasta este mina viitorului.”

Astfel, va fi esențial să reducem cantitățile de energie, de apă și emisiile poluante asociate cu producția minieră însă, va fi la fel de important pentru companii să devină din ce în ce mai responsabile față de comunitățile pe care le deservesc. Aici ne referim la așa numitul factor S – „S-ul” din ESG (Environmental, Social, and Governance – Mediu, Societate și Guvernanță) – care poate include angajamentul de a oferi oportunități de angajare localnicilor, investițiile în infrastructura locală și dezvoltarea de programe de instruire și dezvoltare pentru comunitate.

Craig Guthrie și-a încheiat prezentarea evidențiind modul în care companiile trebuie să fie mai deschise în ceea ce privește metodele de operare, precum și riscurile asociate cu producția minieră. Într-adevăr, UE are o legislație care va necesita în curând o mai mare transparență a lanțului de aprovizionare. O problemă curentă este că opinia publică încă asociază operațiunile miniere cu companiile din domeniul combustibililor fosili, iar acest aspect trebuie să devină o temă centrală pentru comunicarea viitoare din domeniu: „Diferența este că noi nu plecăm nicăieri, în timp ce combustibilii fosili sunt în declin. Este nevoie să atragem forță de muncă mai tânără și să schimbăm imaginea de industrie nesustenabilă care sapă găuri în pământ pentru a scoate materii din ele.”

BKT Global Trends: Exploatarea resurselor planetei în manieră sustenabilăInformarea corectă este fundamentală, cum este, de altfel, și calea aleasă de către cei care aplică strategiile de management sustenabil. În această etapă a schimbării au fost înființate câteva entități care susțin companiile în procesul de transformare către sustenabilitate. Show-ul „Evoluții globale OTR” a ales să prezinte una dintre ele, și anume Miniviro, o firmă de consultanță britanică, care ajută companiile globale din sectorul materiilor prime să evalueze, să cuantifice și să își diminueze impactul. Fondatorul și Directorul executiv al acesteia, Robert Pell, este cel de-al doilea oaspete din acest episod. În interviu, ne spune cum compania sa oferă planuri de sustenabilitate pentru clienți, asigurându-se că proiectele sunt sustenabile raportat la un set complet de factori de risc și la diferite categorii de impact din perspectiva mediului înconjurător.

„Abordarea noastră în ceea ce privește evaluarea ciclului de viață este holistică. Ceea ce facem efectiv este colaționarea tuturor datelor privind energia, consumul și emisiile. De exemplu, atunci când lucrăm cu un producător de baterii sau de vehicule electrice, se pune întotdeauna întrebarea dacă electrificarea este mai bună decât vehiculele cu combustie,” declară Robert Pell. „Ne concentrăm atenția pe cuantificarea impactului asupra mediului al producției de materii prime pentru economia bazată pe emisii scăzute de carbon, luând în considerare intensitatea CO2, de exemplu, pentru diferite utilaje, energia implicată în uzina de prelucrare ș.a.m.d. De asemenea, ajutăm companiile să înțeleagă traseul către reducerea impactului – să identifice butoanele pe care le pot apăsa pentru a ajunge la destinația dorită.”

Ce de-al treilea oaspete în studio este Fabio Novelli, Fondator, Președinte și CEO al NTE Process, o companie de consultanță pe probleme de tehnologie și procese, care a colaborat cu BKT pentru a ajuta compania să implementeze practici sustenabile la unitatea de producție din Bhuj, India. Au fost stabilite și implementate obiective de sustenabilitate precum reducerea cantității de ambalaje, a emisiilor de CO2, a consumului de energie și a utilizării de combustibili fosili. În plus, procesele au fost reînnoite: Silozurile mobile reutilizabile au înlocuit sacii din polipropilenă pentru mutarea materiei prime în interiorul uzinei. NTE a dezvoltat chiar o nouă tehnologie brevetată pentru a facilita reducerea consumului de energie.

„Am analizat toate oportunitățile de a reduce, nu doar consumul de energie, ci și risipa de energie. Am stabilit obiectivul de reducere cu 70%,” – a spus Fabio Novelli. „Elementul cheie pentru atingerea acestui obiectiv a fost tehnologia Eco Dense-Tronic. Când va fi implementată integral la Bhuj, această tehnologie va economisi peste 2 milioane de tone de emisii de CO2 anual. În general, trebuie să ținem seama de faptul că întregul lanț de aprovizionare trebuie să fie sustenabil. Aceasta înseamnă că atunci când companiile își aleg furnizorii, trebuie să se asigure că acordă aceeași atenție și importanță sustenabilității.”

MEq
By MEq aprilie 20, 2023 12:58