Noi limite de emisii pentru utilajele europene

MEq
By MEq iulie 5, 2016 16:15

Noi limite de emisii pentru utilajele europene

Utilajele mobile din spaţiul european vor deveni cele mai puţin poluante din lume, potrivit unui nou regulament adoptat de Parlamentul European în data de 5 iulie 2016. Noul regulament prevede reducerea limitelor de emisii a pulberilor în suspensie (PM) și a oxizilor de azot (NOx) pentru utilajele destinate activităţilor agricole, din construcții și pentru manipularea materialelor, precum și celor folosite în servicii urbane și de întreţinere a drumurilor.

Regulamentul este ultimul pas dintr-o serie de limite mai stricte, care, în ultimii ani, deja au redus cu peste 95% PM şi NOx pentru utilaje. Noul așa-numit Regulament „Stage V” stabileşte reducerea emisiilor și mai mult prin impunerea unor limite mai stricte, introducerea de limite privind numărul de particule și extinderea domeniului de aplicare a Regulamentului la categorii suplimentare de putere.
Producătorii europeni reprezentați de asociațiile lor comerciale – CECE (echipamente pentru construcţii), CEMA (mașini agricole), EGMF (utilaje pentru spații verzi), EUnited Municipal Equipment (echipamente urbane și pentru operaţiuni rutiere) și FEM (echipamente de manipulare a materialelor) – au salutat rezultatul final. „Compromisul final la care au ajuns instituțiile europene asigură un echilibru bun între îmbunătățirea calității aerului și menținerea competitivității industriei europene de utilaje”, a spus Ulrich Adam, secretar general al CEMA.

cece_logo Acest echilibru a fost realizat datorită unui număr de ajustări introduse în timpul procesului legislativ, menținând în același timp limitele de emisii și datele de introducere a lor pentru utilajele de bază aşa cum s-a propus de către Comisia Europeană. Ajustările includ, de exemplu, o extindere a schemei de tranziție generală de 6 luni (24 luni în total) pentru a oferi producătorilor europeni timp suficient pentru reproiectarea flotelor de utilaje, astfel încât să se conformeze noilor cerințe. Mai mult, introducerea unei dispoziții privind înlocuirea motoarelor, cu o limită de timp de 20 de ani, va permite utilizarea continuă a mașinilor cu ajutorul motoarelor de schimb, contribuind astfel la obiectivele europene privind eficiența utilizării resurselor. „În general, noul Regulament stabilește un calendar ambițios. Reproiectarea a sute de tipuri de utilaje și aplicații în intervalul de timp dat va rămâne o provocare, însă industriile constructoare de mașini sunt angajate și capabile să facă aceste ajustări necesare și să contribuie la îmbunătățirea calității aerului în Europa”, a subliniat Sigrid de Vries, secretar general al CECE.

Foarte important, nevoile speciale ale întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri), precum și nivelul înalt de specializare din întregul sector s-au regăsit în compromisul final. Pentru anumite tipuri de mașini și întreprinderi, precum macarale mobile și tractoare înguste, au fost prevăzute alte dispoziții tranzitorii pentru a satisface nevoile lor specifice. „Suntem extrem de mulțumiți să vedem că nevoile speciale ale macaralelor mobile au fost luate în considerare. Timpul suplimentar acordat le va permite fabricanților să-şi reproiecteze cele 170 de modele diferite, fără a le afecta competitivitatea și cu un impact marginal asupra mediului”, a spus Olivier Janin, secretar general al FEM.
„Întrucât îndeplinirea cerințelor Satge V reprezintă un efort semnificativ pentru industria europeană, solicităm sprijin politic european pentru promovarea de utilaje curate „Made în Europe” pe piața globală”, a completat şi Frank Diedrich, director al EUnited Municipal Equipment.

În urma votului final al Parlamentului, în ședința plenară de astăzi (5 iulie), adoptarea de către Consiliu este așteptată să aibă loc în următoarele săptămâni. Publicarea Regulamentului va urma în scurt timp. În paralel cu adoptarea regulamentului-cadru, legislația suplimentară sub forma unor acte delegate și acte de punere în aplicare este, de asemenea, în curs de finalizare. Această legislație suplimentară include cerințe tehnice și administrative și se așteaptă să fie adoptată înainte de finele anului.

MEq
By MEq iulie 5, 2016 16:15